Kronoloji Önceki Sayfa

Kronoloji Sonraki Sayfa

Ayrıntılı Kronoloji - 1929

1 Ocak 1929 Millet Mektepleri açıldı.
4 Ocak 1929 Türkiye-Uruguay dostluk antlaşması imzalandı.
17 Şubat 1929 İsmet (İnönü) Paşa “İlmi Istılahlar Encümeni”nde öz Türkçe bir konuşma yaptı.
4 Mart 1929 “Takrir-i Sükun Kanunu” kaldırıldı.
9 Nisan 1929 TBMM’de “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” kabul edildi.
24 Nisan 1929 İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.
13 Mayıs 1929 TBMM’de “Ticaret Kanunu” kabul edildi.
1 Haziran 1929 Türk harfleri devlet işlerinde zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.
10 Haziran 1929 TBMM’de “Yol ve Köprü Yapımına Dair Kanun” kabul edildi.
5 Ağustos 1929 Gazi Mustafa Kemal trenle Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.
19 Ağustos 1929 İstanbul’da doktorlar, kafeslerin kaldırılmasını istediler.
30 Ağustos 1929 Dumlupınar’da Meçhul Asker Anıtı açıldı.
1 Eylül 1929 Okullarda Arapça ve Farsça dersler kaldırıldı.
2 Eylül 1929 Türkiye’de ilk kez Güzellik Kraliçesi seçildi. (Kraliçe Feriha Tevfik)
9 Eylül 1929 Fevzi Paşa-Gölbaşı Demiryolu açıldı.
29 Kasım 1929 Tekirdağ’da Atatürk Anıtı açıldı.
30 Kasım 1929 Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihi yazarı Emil Ludwig ile görüştü.