ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * YAĞIZ, Rahmi : Atatürk'ün Son Günleri, ikdam gazetesi, 14.8.1939-22.XI.1939.
 * YALÇIN, Hüseyin Cahit: Tarihî Mektuplar,Yayınlayan: Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin gazetesi 15.X.1944 - 2.IV.1945.
 * YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. Cilt: I, İstanbul, 1970.
 * YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: II, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
 * YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cift: III, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
 * YAZMAN, Aslan Tufan: Atatürk'le Beraber (Devrimler-Olaylar-Anılar 1922-1938), Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları, 1969.
 * YEŞİL, Mustafa: Kütahya ılinin Kısa Tarihi, Ebûzziya Matb., İstânbul, 1937,
 * YEŞİLÇAYIR, Neşe: Atatürk'ün Yazdırdığı Bazı Notlar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:11, s.495-; Mart 1988.
 * YETKıN, Gıyas: Edremit, Edremit Halkevi Neşriyatı, Türk Pazarı Basımevi, Balıkesir, 1939.
 * YETKıN, Gıyas: Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit'te Olup Bitenler, Türkdili Matb., Balıkesir, 19
 * YILMAZ, M.Kâzım: Her Yönüyle Fethiye, Emek Matb., Fethiye, 1969:
 * YÖRÜKOĞLU, CSmer: Atatürk Evi, Beğendik Kültür Hizmetleri Serisi: 2.
 * YÜCE, Rifat: Kocaeli Taril-, ve Rehberi, Türk Yolu Matb., İzmit, 1945.

 

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.