ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * ÜÇOK, Coşkun: Siyasal Tarih (1789-1950), 6. Baskı, Başnur Matb., Ankara, 1967.
 * ÜÇÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI: Atatürk 3. Ordu Bölgesinde, 3. Ordu Komutanlığı, Erzurum 1981.
 * ÜNAL, Tahsin: Harbokulu Tarihi ve Mustafa Kemal, Tûrk Kültürü Dergisi, Kasım 1964.
 * ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın Muhaberatı, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:13, s.109-113, 1968.
 * ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal'in Ataşemililterliği, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 90, s.361-366, Nisan 1970.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul 1930.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Hâtıralar (Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşundan ılk Kurultay'a Kadar) T.D.K. Yayını, Ankara, 1943.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hâtıralar), Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara,1954.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; Atatürk'ün Sofrasında ılk Gece, Dün ve Bugün Dergisi, Sayı: 38. s.14-15, 28 Temmuz 1956.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk'ü Özleyiş, Hatıralar, Türkiye İş Bankası. Yayını, 1957.
 * ÜNAYDIN, Ruşen Eşref : Atatürk'ün Hasta1ığı (Profesör Dr. Nihat Reşat Belger'le Mülâkat), T.T.K. yayını, Ankara, 1959.
 * ÜNLER, Ali Nadi: Gaziantep Savunması, İstanbul 1969.

 

 

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.