ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

.:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * TAÇALAN, Nurdoğan: Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970.
 * TANSEL, Selâhattin: Atatürk ve, Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türkiye Vakıflar Bankâsı Yayını, Ankara,1965.
 * TANSEL, Selâhattin: Mondrostan Mudanya'ya Kadar, Cilt:I-IV, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50.Yıldönümü Yayını, 1973-

    1974.
 * TANSU, Samih Nafiz: Türk ınkılâp Tarihi ve Büyük Harpten Sonra Avrupa, ikbal Kitabevi, 1938.
 * TANSU, Samih Nafiz: ıki Devrin Perde Arkası, Anlatan: Hüsamettin Ertürk, Yazan: Samih Nafiz Tansu, Ararat Yayınevi, İstanbul, 1969.
 * TARİH IV: Türkiye Cumhuriyeti, Hazırlayan: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Devlet Matb., İstanbul, 1931. Tarihin Sesi: Tarihin Sesi

    dergisi, Sayı: 1 (24.4.1962).
 * TAYLAK, Muammer: Saltarıat, II. Meşrutiyet ve I. Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri, Başnur Matb., Ankara, 1969.
 * T.B.M.M. ALBİMİ "Dönem I": (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 inci Yıldönümünü Anış, 26 Nisan 1945). T.B.M.M. Basımevi,

    Ankara, 1945.
 * T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP TARİHİ DAİRESİ ATATÜRK ARŞİVİ, Ankara.
 * TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal'in Mektuplaşmaları, T.T.K., Belleten, Cilt: XLIV, Sayı:

    174, s.301-345.
 * TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez

    Bankası Yayını, Ankara, 1981.
 * TENGİRŞENK, Yusuf Kemal: Vatan Hizmetinde, Bahar Matb., ıstanbul, 1967.
 * TERZİOĞLU, Sait A.: Atatürk ve Çok Partili Rejim, Sait A. Terzioğlu, Cumhuriyet gazetesi lO.XI.1'963.
 * TEVETOĞLU, Fethî: Milliyetçi Ataturk, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, s.55-62, 1965.
 * TEVETOĞLU, Fethî: Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1 %0), Ayyıldız Matb., Ankara 1967.
 * TEVETOĞLU, Fethî: Millî Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi I-IV, Türk Kültürû Dergisi, Sayı: 76 (s.257-268),

    Sayı: 77 (s.321-334), Sayı: 80 (s.525-545), Sayı: 81 (s.589-603),1%9.
 * TEVETOĞLU, Fethî: Fethî Okyar ın Günlük Hatıraları, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, s.739-759, 1969.
 * TEVETOĞLU, Fethî: Atatûrk ün Toplanmamış Yazıları, Belleten T.T.K., Cilt: I, Sayı:197, s.531-546, Ağustos 1986.
 * TEZER, Şükrü: Atatürk'ün Hatıra Defteri, T.T.K., yayını, 1972.

    

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası Bibliyografya T Sonraki Sayfa

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.