ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * ŞAHİNGİRAY, Özel: Atatürk'ün Nöbet Defteri. Türk ınkilâp Tarihi Enstitüsü Yayını.

 * ŞAHİNGİRAY, Özeı: on Nöbet Defteri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1955.
 * ŞAPOLYO, Enver Behnan: Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, İçüncü baskı, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958.
 * ŞAPOLYO, Enver Behnan: Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele'nin İç Âlemi. İnkılâp ve Aka Kitab evleri; İstanbul, 1967.
 * ŞAPOLYO, Enver Behnan: Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, Güven Matbaası, Ankara,1969:
 * ŞEHSUVAROĞLU, Bedi : Atatürk'ün Sajlık Hayatı, Hürriyet yayınları, İstanbul, 1981.
 * ŞIVGIN, Hale: Mustafa Kemal'in ılk Savaşı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:10, s.187-195, Kasım _ 1987.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan ızmir'e (1921·1922), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1 g3g), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1975.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: III, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1979.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: IV, T.T.K. yayını, 1984.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, Cumhuriyet gazetesi 26.XI.1973-29.XI.1973.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Mâlta Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Türk-Amerikan ılişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey'in Vaşington Bü- yükelçiliği (1920-1927),

    T.T.K. Belleten,. Cilt: XLI, Sayı: 162, s.277-356, 1977.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk ıle Yazışmalar I 1920-1923), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Dış Basında Atatürk ve Türk Devrimi, Cilt: I, T.T.K., Yayını, 1981.
 * ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri (Yedi Belge), Belleten, T.T.K., Sayı: 177, s.157-209, 1981.

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.