ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * ÖCAL, Hulki: Hatay Savaşı, Desen Matb., Ankara, 1953.
 * ÖKÇİN, A. Gündüz: Türkiye'nin Taraf Olduju Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961), Doğuş Ltd. Şirketi Matb., Ankara, 1962.
 * OKÇİN, A: Gündüz: Türkiye İktisat Kongresi (1923-ızmir) Haberler-Belgeler-Yorumlar, A.İ. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, Ankara, 1968.
 * ÖKSE,. Necati: Çanakkale Muharebeleri, Bu Muharebelerde Atatürk'ün Oynadığı Rol, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt

    Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1986.
 * ÖNDER, Mehmet: Bilgin Sivaslı Ali Kemalî, Yenikitap Basımevi, Konya, 1954.
 * ÖNDER, Mehmet: Atatürk Evleri-Atatürk Müzeleri, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1970.
 * ÖNDER, Mehmet: Atatürk'ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1975.
 * ÖNDER, Mehmet Atatürk'ün Almanya Gezisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1981.
 * ÖNDER, Mehmet: Atatûrk'e Mektuplar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, s.91-132, Kasım 1987.
 * ÖNDER, Mehmet: Belgelerin Işığı Altında Ziya Gökalp'ın Son Saatleri ve Atatürk'ün Yakın ilgisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,

    Sayı: 9, s.625-631, Temmuı, 198.
 * ÖNEN, Yekta Ragıp: Atatürk'ün Bütün Cihana Hitaben Söylenmesini ıstediği Nutuk, Anlatan: Şükrü Kaya, Dünya gazetesi lO:Xl.1953.
 * ÖNGÖREN, ıbrahim Tar: 19 Mayıs Yolu, Yeni Sabah, 19.5.1945.
 * ÖZALP, Kâzım: Özalp, Atatürk'ü Anlatıyor, (Kâzım Özalp'ın Hatıraları), Milliyet gazetesi. l O. Xl.1969-27.XI.1969.
 * ÖZALP .Kâzım: Millî Mücadele Cilt: I-II Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1971.
 * ÖZBUDUN, Ergun: Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Brr Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuju ve Atatürk' le Görüşmesi, Atatürk Araştırma     Merkezi Dergisi, Sayı: 1, s.166-191, 1984.
 * ÖZÇELEBİ, Ali: Atatürk va Yerıi Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında ıki Fransız Tanık, Atatirk İniversitesi, Atatürk Devrimleri Enstitüsü

    Dergisi, Sayı: 1, s.55-69, Temmuz, 1978.
 * ÖZDEMİR, Haydar: Afyon Vilâyeti Tarihçesi, ikaz Matb., Afyon, 1961.
 * ÖZERDİM, Sami N.: Atatück Devrimi Kronolojisi, II. Basım, Varlık Yayınları, İstanbul, 1966.
 * ÖZGİ, Melâhat: Atatürk e Sevgi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1972.
 * ÖZKAYA, Yücel: Millî Mücadele'de Anadolw Ajansi'nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı 'Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,

    Sayı: 2, s.587-598, Mart 1985.
 * ÖZKAYA, Yücel: Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler, Atatürk Araştırma Mer- kezi Dergisi, Sayı: 10, s.139-

    186, Kasım, 1987. .
 * ÖZKAYNAK, Kemal: Efelerden Haber, Aydın 1946.

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.