ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * MAHMUT ŞEVKET PAŞA: Mahmut Şevket Paşa'nın Günlük Not Defteri, Hayat Mecmuası, Sayı:1 (1 Ocak 1965) - 31 (29 Temmuz

    1965).
 * MATBUAT ALMANAĞI 1933: ıstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1933.
 * MATBUAT ALMANAĞI 1935: ıstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1935.
 * MERAM, Ali Kemal: Türk-Rus ılişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul,1969.
 * MERAY, Seha L.: Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar, Belgeler), Seri Yayın, A.İ. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, 1969-1973.
 * METEL, Raşit: Atatürk ve Donanma, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, İstanbul,1966.
 * MİLLET HİZMETİNDE 40 YIL C.H.P.: C.H.P. Yayını, Ankara Basım ve Ciltevi, 1963.
 * MUMCU Ahmet: Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, A.İ. Hukuk Fak. Yayını, Ankara,1971.
 * MUMCU, Ahmet: Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nden Ankara İniversitesi Hukuk Fakültesi'ne (1925-1975), A.İ. Hukuk Fakültesi Yayını,

    Ankara, 1977.
 * MUMCU, Uğur: Atatürk ve ınönü, Cumhuriyet gazetesi, ll.XI.1986.
 * MUTLUÇAĞ, Hayri: Heyet-i Temsiliye İyeleri ile Komutanlar Arasında Vizli Görüşmeler I-IV, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 12,

    Sayı: 69-70-71-72, 1973.

 

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.