ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

.:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * KABASAKAL, Hüseyin: Mustafa Kemal Sofya Askerî Ataşemiliterliğinde, Genelkurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlıjı, Atatürk

    Haftası 10 Kasım 1982, s.71-84.
 * KADRİYE HİSEYİN: Mukaddes Ankara'dan Mektuplar, Çeviren: Cemile Necmeddin Sahir Sılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1987.
 * KALAÇ, Ahmet Hilmi: Kendi Kitabım, Yeni Matb., Ankara, 1960.
 * KANDEMİR: ızmir Suikastının ıç Yüzü, Cilt: I-II, Ekicigil Tarih Yayınları, İstanbul, 1955.
 * KANDEMİR, Feridun: Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz Yayını, ıstanbul,1965.
 * KANDEMİR, Feridun: Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası, Yakın Tarihimiz Yayınları, Yayınlayan: Nejat Ağbaba,

    İstanbul, 1965.
 * KANSU, Mazhar Müfit: Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. Cilt: I-II. Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1966-1968.
 * KANSU, Şevket Aziz: Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi, ıstanbul 1940.
 * KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İstanbul, 1951.
 * KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve ıttihat Terakki Erkânı, Menteş Kitabevi, İstanbul,1967. KARABEKİR, Kâzım:

    İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1969.
 * KARACAN, Ali Naci: Lozan, İkinci Baskı, Milliyet Yayınları, ıstanbul.1971. (Kitabın I. Basımı 1943 Yılında "Lozan Konferansı ve İsmet

    Paşa" ismiyle yayımlanmıştır).
 * KARAÇAM, Nazif: Atatürk Kırklarelinde, Saffet Matbaası, İstanbul 1969.
 * KARAGÖZ, Sadik: Atatürk Manisa'da, Gediz Matb., Manisa, 1969.
 * KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege Matbaası, Ankara, 1968.
 * KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Giresun (Bütün Yönleri ve Kazaları ile), Doğuş Natb:, Ankara, 1965.
 * KARAL, Enver Ziya: Türk ınkılâbının Mahiyeti ve Önemi, Tarih Semineri Dergisi, Sayı: I, İstanbul,1937.
 * KARAL, Enver Ziya: Unutulmuş Belgeler, Türk Dili Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 194, s.90-97, Kasım 1967.
 * KARAL, Enver Ziya: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965). Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973.
 * KARAMAN, Sami Sabit: ıstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa (Trabzon ve Kars Hatıraları 1921-1922), Selüloz Basımevi, İzmit, 1949.

    

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası Bibliyografya K Sonraki Sayfa

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.