ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * JACKH, Ernest: Yükselen Hilâl (Dünkü, Bugünkü ve Yarınki Türkiye) çeviren: Perihan Kuturman, Uğur Kitabevi, İstanbul 1946.
 * JAESCHKE, Gotthard: Türk inkılâbı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), Birinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1.İ. Edebiyat Fak. Türk

    inkılâbı Tarihi Enst. Yayını, İstanbul, 1939.
 * JAESCHKE, Gotthard: Türk ınkılâbı Tarihi Kronolojisi (29.10.1923-1.1.1930), ıkinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1.İ. Edebiyat Fak.  * Türk ınkılâbı Tarihi Enst. Yayını, ıstanbul, 1941.
 * JAESCHKE, Gotthard: Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1970.
 * JAESCHKE, Gotthard: Kurtuluş Savaşı ile ılgili ıngiliz Belgeleri, T.T.K. Yayını, Ankara, 1971.
 * JAESCHKE, Gotthard: Mustafa Kemal'in Amiral Brock'a Mektubu, Çeviren: Nimet Arsan, T.T.K. Belleten, Cilt: XXXVI, No: 144,

    s.535-539, 1972.
 * JAESCHKE, Gotthard: I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye'nin Dış Politikası, G. Jaescke, Çeviren: Mihin Lugal, Belleten T.T.K., Cilt:

    XLI, Sayı: 164, s.733-743, Ekim 1977.

 

 

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.