ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * İĞDEMıR, Uluğ: Atatürk'ün Anafartalar Grubu Komı.ıtanlıjı'ndan ıstifasına Dair Bazı Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt : XXXII, Sayı: 128,

    s.473-483, Ankara.
 * İĞDEMıR, Uluğ: 4irinci Dünya Savaşında Atatürk'le Mareşal Falkenhayn Arasında Çıkan Anlaşmazlıja Dair Yeni Belgeler, Belleten

    T.T.K., Cilt: XXXIII, Sayı: 132, s.505-526, Ekim 1969.
 * İĞDEMıR, Uluj; Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1969.
 * İĞDEMıR, Uluğ: Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1975.
 * İĞDEMıR, Uluğ: Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
 * İĞDEMıR, Uluğ: Atatürk'ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1928), T.T.K., yayını, 1980.
 * İLBAY, Asaf: Atatürk'ün Hususî Hayatı, Tan gazetesi, 8.6.1949-6.9.1949.
 * İLHAN, Suat: Harp Yönetimi ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1987.
 * İMECE, Mustafa Selim: Atatürk'ün Şapka Deviriminde Kastamonu ve ınebolu Seyahatleri (1925), T.ış Bankası Yayını, Ankara, 1959.
 * İNAL, ıbnülemin Mahmut Kemal: Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Dördüncü Basılış, Millî Eitim Basımevi, İstanbul, 1969.
 * İNAM, Erberk: Rauf Bey, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, İstanbul, 1965.
 * İNAN, Arı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir-ızmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1982.
 * İNÖNÜ, İsmet: Hatıralar, 2. Kitap, Yayıma Hazırlayan: Sebahattin Selek, Bilgi Yayınevi, 1987.
 * İSLAM ANSİKLOPEDİSİ: Atatürk maddesi, 10. Cüz. İstanbul, 1960.
 * İSTİKLÂL MADALYASI, TARİHÇESİ VE TANIMI: Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Şeberbank yayını,1983.

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.