ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

.:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * GAZETELER: Resmî Gazete, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Son Posta, Haber, Tan, Zaman, Yarın,

    Kurun, ıkdam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer, Açık Söz.
 * GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ İZMİR YOLLARINDA (BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA

    HAZRETLERİNİN İZMİR SEYAHATLERİ ESNASINDA MUHTELİF MAHALLERDE İRAD BUYURDUKLARI NUTUKLAR VE

    HASBIHALLER; Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi yayını, Ankara ıstihbarat matbaası, 1923.
 * GEORGES-GAULIS, Berthe: Çankaya Akşamları, Türkçesi: Füruzan Tekil, ıstanbul 1983.
 * GERÇEKÇİ, Hikmet: ıstanbul'dan Samsun'a Cehennemi 215 Saat, Hikmet Gerçekçi, Hayat Dergisi, Sa- yı: 21, s.6-7, 1969.
 * GEREDE, Hüsrev : Mustafa Kemal l9.Mayıs 1919'da ıstanbul'dan Samsun'a Nasıl Gitmişti?, Hayat der- gisi, sayı : 7, s.6-7, 18 Mayıs

    1956.
 * GİRAY, Muharrem: Büyük Türk Dostu Claude Farröre'in Atatürk'ü Ziyareti. Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25 s.356-358, 1962.
 * GİRİTLİ, ısmet: Atatürk ılkeleri ve ınkılâp Tarihi Ders Notları, Filiz Kitabevi, ıstanbul 1983.
 * GİRİTLİOĞLU, Fahir: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkü, Cilt: I, Ayyıldız Matb., An- kara, 1965.
 * GİZLİ CELSE ZABITLARI: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt: I-IV, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1980.
 * GOLOĞLU, Mahmut: Erzurum Kongresi, Nüve Matb., Ankara 1968.
 * GOLOĞLU, Mahmut: Sivas Kongresi, Başnur Matb., Ankara, 1969.
 * GOLOĞLU, Mahmut: İçüncü Meşrutiyet (1920), Başnur Matb., Ankara 1971.
 * GOLOĞLU, Mahmut: Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Başnur Matb., Ankara 1971.
 * GOLOĞLU, Mahmut: Türkiye Cumhuriyeti (1923), Başnur Matb., Ankara, 1971.
 * GOLOĞLU, Mahmut: Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Başnur Matb., Ankara, 1972.
 * GÖĞEM, Ziya: Kurmay Albay Daday'lı Halit Bej Akmansü (1884-1953), Cilt: I-II, Halk Matb., ıstanbul, 1954, 1956.
 * GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, Birinci Kitap, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara,1959.
 * GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, ıkinci Kitap, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara,1965.

    

 Bibliyografya Ana Sayfa  Bibliyografya G Sonraki Sayfa

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.