ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * EĞİLMEZ, Mümtaz Şükrü: Millî Mücadele'de Bursa, Yayına hazırlayan: ıhsan Ilgar, Tercüman Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Yayını: 2,

    İstanbul, 1980.
 * ELDENıZ, Perihan Naci: Atatürk ve Türk Kadını, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.739-745, Ekim 1956.
 * ELİBAL, Gültekin: Atatürk ve Resim-Heykel, Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları: 121, ıstanbul, 1973.
 * ELLİSON, Grace M.: Bir ıngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Milliye Ankarası, Türkçesi: ıbrahim S.Turek, Milliyet yayınları, 1973.
 * ENGİNSOY, Cemal: Atatürk Biyografisi'nden Sayfalar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 9,11,12, Ankara, 1987-1988.
 * ERDEHA, Kâmit: Mittr Mücadelede Vitâyetter ve Vatiter, Remzi Kitabevi, ıstanbuf, 1975.
 * ERDEN, Ali Fuad: Atatürk, Burhanettin Erenler Matb., ıstanbul, 1952.
 * ERDEN, Ali Fuad: ısmet ınönü, Burhanettin Erenler Matb., ıstanbul, 1952. ·
 * ERGİN, Feridun: K.Atatürk, Yaşar Ejitim ve Kültür Vakfı Yayını, ıstanbul, 1978.
 * ERGİN, Osman : Türkiye Maarif Tarihi (Beşinci cilt), Osmanbey Matbaası, ıstanbul, 1943.
 * ERİKAN, Celâl: Komutan Atatürk, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1972.
 * ERKİN, Behiç: Atatürk'ün Selânik'teki Askerlik Hayatına Ait Hâtıralar, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.599-604, Ekim 1956.
 * EROĞLU, Hamza: Türk Devrim Tarihi, A.ı.T.ı.A., Sosyal Faaliyetler ve Geliştirme Derneji Yayını, Ankara, 1972.
 * EROĞLU, Hamza: Atatürk'ün Hayatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, 1986.
 * ERTUNA, Hamdi:1911-1912 Osmanlı-ıtalyan Harbi ve Kolajası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

    yayını, 1984.
 * ESMER, Ahmet Şükrü: Siyasî Tarih, Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, Maarif Matb., ıstanbul, 1944.

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.