ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * DANİŞMEND, İsmail Hilmi: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. Cilt, Türkiye Yayınevi, ıstanbul, 1973.
 * DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal Balkanlarda, Akşam gazetesi l O.XI.1958-29.XI.1958.
 * DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal'in Askeıı Ataşe Olarak Bulgaristan'daki Faaliyeti, Türk Kültürü Der- gisi, Sayı: 25, s.41-51, Kasım

    1964.
 * DEMİRAY, Ahmet: Resimli Amasya (Tarih, Coğrafya, Salname, Klavuz ve Kazalar), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara,

    1954.
 * Dış İşleri Bakanlığı: Atatürk'ün Milr Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1919-1923, Cilt: I, Haz: Dışişleri Bakanlığı,

    Kültür Bakanlıjı yayını, 1981.
 * Dış İşleri Bakanlığı: Atatürk'ün Millî Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1923-1938, Cilt: II. Haz: Dışişleri

    Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.
 * Dış İşleri Bakanlığı Yıllığı (1967): Dışişleri Bakanlığı Yayını, Yayıma hazırlayan: Hâmid Aral, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara, 1968.
 * Dışişleri Vekâleti Yıllığı 1953 (Eylül): Dışişleri Vekâleti Yayını, Güzel ıstanbul Matb., Ankara,1954.
 * DOĞAN, Avni: Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964.
 * DURAN, Tülây: Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında "Felâh-ı Vatan ıttifakı", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 61, s.12-21, ıstanbul

    1972.
 * DURSUNOĞLU, Cevat: Millî Mücadele'de Erzurum, Ankara, 1946.
 * DURU, Cihan; TURAN, Kemal; ÖNGEOĞLU, Abdurrahman: Atatürk Dönemi Maliye Politikası, I. kitap (Mondros'tan Cumhuriyete Mali

    ve Ekonomik Sorunlar), Tisa Matbaacılık Sanayü LTD Şti. Ankara, 1982.
 * DURUSU, İsmail Hakkı: Atatürk'ü Samsun'a Götüren Bandırma Vapuru Kaptanı (ısmail Hakkı Durusu) Anlatıyor, Kurun gazetesi,

    20.5.1938.

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.