ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * ÇALIŞLAR, İzzettin: Büyük Harbin İçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) I. Kısım, Ulus gazetesi, 24.3.1940.
 * ÇALIŞLAR, İzzettin: Büyük Harbin İçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) II. Kısım, Ulus gazetesi, . 14.3.1940.
 * ÇAMBEL, Leylâ : Dr. Neşet Ömer'in Ağzından Atatürk'ün Hastalığına Ait Anılar, Ulus gazetesi 1 O.XI.1959-19.XI.1959.
 * ÇAYCI, Abdurrahman: Atatürk'e Dair En Eski ıki Yabancı Arşiv Belgesi Hakkında, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 103, s.593-597, Mayıs

    1971.
 * ÇELEBı, Ömer: Atatürk Kayseri'de, Ayyıldız Matb., Ankara, 1973.
 * ÇELıKER, Fahri : Çanakkale ve Mustafa Kemal, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı : 9, Ankara 1987.
 * ÇERKES ETHEM: Çerkes Ethem'in Hatıraları, Dünya Yayınları, ıstanbul, 1962.
 * ÇEVıK, Hikmet: Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Ahmet Sait Basımevi, ıstanbul, 1949.

 

 

 

 

 

 

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.