ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * BAĞMAN, Lâtif-ONUR, Onal: Atatürk'ün Yaşamında Edirne, Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, Îstanbul 1982.

 * BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri, M.Sıralar Matb., ıstanbul, 1960. y y y
 * BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk; ün İstanbul, daki Ha atı I, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul 1973.
 * BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk ün İstarıbul daki Hayatı II, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul 1974.
 * BAYCAN, Nusret: Komutan Atatürk'ün Başarıları, Kazandığı Ödüller ve Şaşmaz Önerileri, Genelkurmay ! Askerî Tarih ve Stratejik Etüt

    Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1981.
 * BAYCAN, Nusret: Atatürk ve Askerlik Sanatı, Genelkurmay Askeıı Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1985.
 * BAYCAN, Nusret: Atatürk'ün Nişan ve Madalyaları, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1986.
 * BAYDAR, Mustafa: Atatürk Ne Zaman Doğdu, Milliyet gazetesi l O.Xl.1966.
 * BAYKAL, Bekir Sıtkı: Erzurum Kongresi ile ılgili Belgeler, Tiırk ınkılâp Tarihi Enst. Yayıni, Ankara 1969.
 * BAYKAL, Bekir Sıtkı: Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa'ya Ait ıki Belge, Belleten T.T.K., Sayı:148, s.451-476, Ekim 1973.
 * BAYKAL, Bekir Bıtkı: Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayrnı, Ankara, 1974.
 * BAYKAL, Bekir Sıtkı: Millî Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1986.
 * BAYUR, Hikmet: Türkiye Devletinin Dış Siyasası, ı.İ. Yayınları: 59, ıstanbul, 1938.
 * BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in Falkenhayn'la Çatışmasıylâ ılgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu, Belleten T.T.K., Sayı: 80,

    s.619-632, Ekim 1956.
 * BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışmasından Az Önce Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu ile Padişaha Bir Başvurması, Belleten  * T.T.K., Cilt: XXI, Sayı: 84, s.561-565, Ekim 1957.
 * BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in İç Mektubu, Belleten T.T.K., Cilt: XXIV, Sayı: 93, s.129-137, Ocak 1960.
 * BAYUR, Hikmet: Atatürk Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara, 1963.
 * BAYUR, Hikmet: Atatürk'ün Geleceği Seziş Gücüne ve ınsandan Anlayışına İç Örnek, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 126, s.431-

    440, Ekim 1968.
 * BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal'in ıki Demeci, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128,

    s.479-497, Ekim 1968.
 * BAYUR, Hikmet: T.B.M.M. Hükümeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in 1922 Martında yaptığı Avrupa Gezisiyle ılgili

    Anılar, T.T.K., Belleten, Cilt: XL, Sayı: 160, s.616-667, 1976.

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

Bibliyografya B Devamı

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.