ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * AÇIKSÖZ, Hüsnü: İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matb., Kastamonu, 1933.

 * ADIVAR, Halide Edip: Türkün Ateşle ımtihanı (ıstiklâl Savaşı Hâtıraları), Çan Yayını, ıstanbul, 1962.

 * ADİL, Selâhattin: İstanbul'un Kurtuluşu, Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, s.161-162, 1962.

 * ADİL, Selâhattin : Hayat Mücadeleleri (Seldhattin Adil Paşa'nın Hatıraları), Zafer Matb., ıstanbul 1982.

 * AFET, İNAN: Vatandaş ıçin Medenî Bilgiler, I. Kitap, Afet (ınan), Devlet· Matbaası, ıstanbul 1933.

 * AFET, İNAN: Gerilla Hakkında ıki Hatıra, Belleten T.T.K., Sayı: 1, s.10-13, Ocak 1937.

 * AFET, İNAN: Vatan ve Hürriyet; Belleten, T.T.K., Sayı: 2, s.289-298, Nisan 1937.

 * AFET, İNAN: Trablusgarp'ta Hürriyete Karşı ısyan, Belleten T.T.K., Sayı: 31, s.387-401, Temmuz 1944.

 * AFET, İNAN: Mukaddes Tabanca, Belleten T.T.K., Sayı: 3-4, s.605-610, Ekim 1937.

 * AFET, İNAN: Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar, Belleten T.T.K., Sayı: 56, s.507-510, Ekim 1956.

 * AFET, İNAN: Kemal Atatürk'ü Anarken, Atatürk'ten Hatıralar: 2, ıkinci Baskı, Ankara 1956.

 * AFET, İNAN: Atatürk ve Demokrasi, Belleten T.T.K., Sayı: 89, s.l-8, Ocak 1959.

 * AFET, İNAN: Atatürk'ûn Askerliğe Dair Eserleri, Türkiye ış Bankası yayını, 1959.

 * AFET, İNAN: Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Millî Ejitim Basımevi, ıstanbul 1964.

 * AFET, İNAN: Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1968:

 * AFET, İNAN: Tarihten Bugûne, Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

 * AFET, İNAN: Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluş Günlerinde Atatürk'ün EI Yazısı ile Tashih Edilmiş Bazı Tarih Soruları ve Dikte Ettiği 

    Cevaplardan Örnekler, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I (Yeni Ser'r), Sayı:-2,1958.

 * AFET, İNAN: M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahri Başkanı, T.T.K. Belleten, cilt: XXXVIII, Sayı: 149,

    s.117-121.
 
* AFET, İNAN: Atatürk'ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981.

 * AĞAOĞLU, Ahmet: Serbest Fırka Hatıraları, 2. Baskı, Baha Matb., ıstanbul, 1969.

 * AHMAD, Feroz: ıttihat ve Terakki (1908 -1914), Çeviren Nuran Yavuz, Kaynak Yayınları, ıstanbul 1984,
 
* AKBAŞ, Fuad - UĞUR, Sait: ıçel Rehberi, Cilt:1, Yeni Mersin Matb. Mersin 1944.

 * AKÇAKAYALI, Cihat: Atatürk (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980.

 * AKGİN, Seçil: General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1981.

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

   Bibliyografya A Devamı

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.